جاذب  های پتروتات برای واحدهای جداسازی هوا به روش  PSA / VPSA

فرآیندهای جداسازی هوا به روش غیر کریوژنیک از تفاوت های خواص فیزیکی مانند اندازه و جرم مولکولی برای تولید اکسیژن با خلوص کافی استفاده می کنند. رایج ترین فناوری ها عبارتند از PSA  (جذب سطحی فشار متناوب) وVPSA (جذب سطحی تحت خلاء با فشار متناوب) که برای جداسازی یک جزء واحد از هوای معمولی برای تولید اکسیژن استفاده می شود.

در فناوری PSA و VPSA ازعبور هوای فشرده بر روی بستر حاوی مواد جاذب برای تولید اکسیژن استفاده می شود. در این فرآیند بیشتر مولکول های CO2 و نیتروژن جذب می شوند و مولکول اکسیژن از بستر عبور کرده و به عنوان محصول خارج می شود.

محصولات و راهکارها:

یک جاذب رطوبت قوی که به دلیل داشتن سطح ویژه بالا در حدود 345 – 415 متر مربع بر گرم ، ظرفیت جذب آب بالایی داشته و تا نقطه شبنم 70-  قابلیت رطوبت زدایی دارد.

از آلومینا اکتیو بیشتر به عنوان دسیکانت برای جذب رطوبت از هوای فشرده در خشک کن های جذبی به روش PSA/VPSA و یا واحدهای کرایوژنیک استفاده می شود.

 • افت فشار کم
 • سطح ویژه وسیع
 • طول عمر زیاد
 • ظرفیت جذب آب بالا
 • رطوبت زدایی عمیق
 • مقاومت مکانیکی و استحکام بالا

طراحی شده برای تولید اکسیژن پزشکی به روش PSA ، به دلیل ظرفیت جذب بالای نیتروژن و انتخاب پذیری  N2 / O2 زیاد،  یک انتخاب اقتصادی برای کاهش هزینه های عملیاتی خواهد بود.

 • خلوص اکسیژن خروجی: 92% تا 95%
 • سطح ویژه وسیع
 • طول عمر زیاد
 • توانایی بالا در نسبت انتخاب پذیری N2/O2
 • استحکام و مقاومت مکانیکی بالا
 • مناسب برای واحد های اکسیژن پزشکی PSA کوچک و متوسط

یک مولکولارسیو پیشرفته بر پایه لیتیوم  (LiLSX) برای استفاده در واحدهای تولید اکسیژن به روش VPSA طراحی شده است. این مولکولارسیو عملکرد بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد.

 • خلوص اکسیژن خروجی: 92% تا 95%
 • سطح ویژه وسیع
 • طول عمر زیاد
 • توانایی بالا در نسبت انتخاب پذیری N2/O2
 • استحکام و مقاومت مکانیکی بالا
 • مناسب برای واحد های اکسیژن پزشکی PSA و VPSA

همچنین ملاحظه فرمایید