15 اردیبهشت 1398

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران

04 آبان 1397

قرار داد همکاری پتروتات و KALIMATI هند در زمینه توزیع کربن اکتیو

19 اردیبهشت 1397

بیست و سومین نمیاشگاه بین المللی نفت ایران - غرفه مشترک پتروتات و BASF آلمان.

16 اسفند 1396

نشست نمایندگان BASF در هلند

23 آبان 1396

دومین کارگاه آموزشی مشترک پتروتات و BASF با شرکت ملی گاز ایران

19 اردیبهشت 1396

بیست و دومین نمایشگاه نفت ایران و غرفه مشترک پتروتات و BASF آلمان

04 اسفند 1395

نشست نمایندگان BASF در امارات

25 مهر 1395

نخستین کارگاه آموزشی مشترک پتروتات و BASF با شرکت ملی گاز ایران

17 مهر 1395

غرفه مشترک پتروتات و BASF در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ایران

21 مرداد 1395

بازدید مدیران پتروتات از سایت های تولیدی BASF

19 اردیبهشت 1395

غرفه مشترک پتروتات و BASF در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران

06 بهمن 1394

جلسه مدیران فرآیند صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی با BASF

05 بهمن 1394

امضای توافقنامه همکاری با شرکت BASF آلمان