سفارشی سازی محصول

در پتروتات راه حل های ویژه و محصولات طراحی شده متناسب با فرآیند شما را علاوه بر محصولات استاندارد خود ارائه می دهیم. ما در زمینه جاذب های سطحی از تجربه صنعتی کافی برخوردار هستیم و محصولات ویژه ای را برای رفع نیازهایی همچون حذف انواع آلاینده ها و رطوبت ، خالص سازی الفین ها ، تصفیه آب و پساب، افزایش چرخه عمر فرآیند ، صرفه جویی در هزینه و غیره را پیشنهاد می دهیم.