ویژگی اصلی ما – کیفیت بالا و تنوع محصول

طیف گسترده محصولات پتروتات شامل جاذب های سطحی با کیفیت بالا و همچنین کاتالیست ها و مواد شیمیایی برای کاربردهایی نظیر رطوبت زدایی و خشک کردن ، شیرین سازی و تصفیه آب و خالص سازی الفین ها می باشد.

لطفاً دسته بندی محصولات مورد نظر خود را انتخاب کنید:

جاذب های سطحی:

مولکولارسیوها (13X, 5A, 4A, 3A)
آلومینا اکتیو
آلومینا سیلیکاژل
کربن اکتیو
کربن مولکولارسیو (CMS)
جاذب های پایه فلزی برای پاک سازی الفین ها

کاتالیست ها:

کاتالیست های هیدروژناسیون
کاتالیست های دهیدروژناسیون
کاتالیست ریفرمینگ
کاتالیست استایرن

مواد شیمیایی:

دی گلایکول آمین (DGA)
مورفولین (Morpholine)
رنگ بنزین (Dyes)