قرار داد همکاری پتروتات و KALIMATI در زمینه توزیع کربن اکتیو

04 آبان 1397

ما کربن اکتیوهای با کیفیتی را تامین می کنیم که میتواند باعث افزایش کارایی فرآیند شما شود.

پتروتات با شرکت KALIMATI هند قرادادی را به منظور توسعه کربن فعال از پوسته نارگیل و زغال سنگ برای تامین نیاز بازار ایران منعقد کرد. از این پس پتروتات تامین کننده محصولات سری   NEERSORB™ و  VAYUSORB™ به منظور تصفیه  آب ، پساب و کاندنسیت خواهد بود.