انتخاب کاتالیست مناسب برای فرآیند یک عامل مهم برای به حداکثر رساندن بازده راکتور است.

پتروتات طیف گسترده ای از کاتالیست های پایه فلزی و گرانبها و را برای فرآیندهای مختلف پتروشیمی تامین می کند. ما کاتالیست های هیدروتریتینگ ، هیدروژناسیون ، دهیدروژناسیون ، استایرن و ریفرمینگ را ارائه می دهیم.

کاتالیست ها در 90٪ از  تولید محصولات شیمیایی تجاری نقش اساسی دارند. کاتالیست ها یک بخش اساسی و استراتژیک از فرآیند هستند.

ما با شناخت نیاز شما شروع می کنیم تا راه حل و محصول مناسب را تعیین کنیم. این محصول ممکن است یک کاتالیست شیمیایی معمولی و یا یک کاتالیست سفارشی شده برای فرآیند شما باشد.

محصولات و راهکارها:

کاتالیست دهیدراژناسیون گرید PT- 4420  با انتخاب پذیری و عملکرد مناسب در راکتور بستر متحرک برای دهیدراژناسیون پروپان / ایزوبوتان به پروپیلن / ایزوبوتن استفاده می شود.

کاتالیست های دهیدروژناسیون در بستر ثابت با قدرت عملکرد بالا ، انتخاب پذیری عالی ، مقاومت بالا و نرخ فرسایش کم:

  • گرید 4310 : برای فرآیند دهیدروژناسیون  پروپان به پروپیلن در راکتور بستر ثابت مناسب است.
  • گرید 4410 : در فرآیند رآکتور بستر ثابت برای دهیدروژناسیون انتخابی  i- بوتان به  i- بوتیلن مناسب است.
  • کاتالیست استایرن 4612 با قدرت عملکرد بالا دارای انتخاب پذیری عالی بالا برای دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن است. این گرید از مقاومت مکانیکی استثنایی و نرخ فرسایش بسیار کمی برخوردار است که سبب افزایش طول عمر آن و کاهش هزینه های عملیاتی می شود.

  • کاتالیست استایرن گرید 4612 برای تولید استایرن از فرآیند دهیدروژناسیون اتیل بنزن درنسبت بخار به نفت (S/O)3 به 2.0 است.

مزایای فنی کاتالیست های 4612 و 4611 :

در دمای واکنش پایین میزان تبدیل اتیل بنزن به استایرن در کاتالیست 4612 و4611  بسیار بالا است. این کاتالیست با بهره گیری از پروموترهای منحصر بقرد در فرمولاسیون خود که باعث تقویت عملکرد کاتالیست و ساختار اسپینل آهن و پتاسیم می شود ، مقاومت مکانیکی بالا و طول عمر زیاد را به ارمغان می آورد.

کاتالیست هیدروژناسیون MAPD گرید4210  دارای عملکرد قوی ، انتخاب پذیری عالی ، پایداری خوب و قدرت تشکیل اولیگومر کم هستند. این کاتالیست به طور گسترده ای برای حذف متیل استیلن و پروپادین در بخش C3 واحد اتیلن استفاده می شوند و می توانند بازده پروپیلن را بهبود بخشند.

گرید 4920  یک کاتالیست هیدروژناسیون گزینشی برای حذف الفین از تقطیر واحد ریفرمینگ است.

گرید 4920  یک کاتالیست هیدروژناسیون گزینشی برای حذف الفین از تقطیر واحد ریفرمینگ است.

گرید4112  یک کاتالیست هیدروژناسیون گزینشی برای فرآیند اتیلن است که برای از بین بردن استیلن و غیره استفاده می شود. كاتالیست 4112 توسط فلز نوبل فعال بر روی آلومینا اکتیو بارگذاری شده است.

مزایای این کاتالیست:

  • گزینش پذیری خوب در هیدروژناسیون
  • تشکیل محصول جانبی کم

گرید 3331 بر پایه CoMo یک کاتالیست هیدروتریتینگ فوق العاده قوی برای سولفور زدایی و نیتروژن زدایی دیزل است.

گرید 3332 بر پایه NiMo یک کاتالیست هیدروتریتینگ فوق العاده قوی برای سولفور زدایی و نیتروژن زدایی دیزل است.

گرید 3520 یک کاتالیست ریفرمینگ بر پایه Pt-Sn برای آپگرید نفتا در فرآیند ریفرمینگ مداوم (CCR) است.

همچنین ملاحظه فرمایید