پتروتات برای کاهش هزینه و بهبود کارایی فرآیند ، کاتالیست MTO را با قدرت انتخاب پذیری بالا و میزان سایش کم در اختیار شما قرار می دهد.

تبدیل متانول به اولفین (MTO) که یکی از موفق ترین راه های غیر پتروشیمی برای تولید الفین های سبک است و کاتالیست MTO قلب این فرآیند است. با گسترش صنعت MTO  توسعه کاتالیست های SAPO-34 با عملکرد بالا در الویت پتروتات است.

کاتالیست MTO با اسیدیته متوسط خود می تواند اسیدیته واکنش سیستم را کنترل می کند و باعث افزایش انتخاب پذیری اتیلن + پروپیلن می شود. این کاتالیست مقاومت در برابر سایش عالی ، پایداری حرارتی زیادی را در سرعت فضای بالا از خود نشان می دهد.

این کاتالیست می تواند باعث کاهش بیشتر مصرف متانول خوراک و هزینه های عملیاتی شود.

همچنین ملاحظه فرمایید