داشتن گاز LPG  بدون بو را با پتروتات تجربه کنیدبالاترین خلوص و قابل اطمینان

مولکولارسیو 13X-LPG پتروتات به تولید کنندگان گاز LPG و اسپری سازها کمک می کند تا گازی خالص و عاری از ترکیبات سولفور دار که عامل اصلی بوی نامطبوع هستند ، داشته باشند.

ترکیبات آلاینده سولفوردار در LPG مایع به طور عمده مرکاپتان (RSH) ، هیدروژن سولفید (H2S)  و کربنیل سولفید(COS) هستند. مرکاپتان به دلیل بوی نامطبوع و تمایل به هیدرولیز ، تشکیل هیدروژن سولفید سمی و خورنده می دهد.

محصول 13X-LPG یک مولکولارسیو خاص برای از بین بردن مرکاپتان و H2S از جریانهای مایع هیدروکربن مانند LPG ، بوتان ، پروپان و غیره است.

محصولات و راهکارها:

محصول  13X-LPG پتروتات می تواند برای خشک کردن و شیرین سازی هیدروکربن های مایع و از بین بردن ترکیبات اکسیژن دار و سولفور دار استفاده شود. مولکولارسیو 13X-LPG همچنین می تواند محصولات جانبی رطوبت و پلیمریزاسیون مانند استالدهید و اتیلن گلیکول را جذب کند.

  • افت فشار کم
  • سطح ویژه وسیع
  • طول عمر زیاد
  • ظرفیت جذب سولفور بالا
  • استحکام و مقاومت مکانیکی بالا

همچنین ملاحظه فرمایید