راهکارهای جامع پتروتات برای پالایش گاز طبیعی

گاز طبیعی یکی از ایمن ترین ، زیست محیطی ، اقتصادی و متنوع ترین منابع انرژی در جهان است.

گاز طبیعی خام مخلوط پیچیده ای از هیدروکربن ها است و اغلب حاوی ناخالصی هایی از قبیل آب و گاز اسیدی مانند  CO2 ، Hg  ، H2S و سایر ترکیبات سولفوردار در غلظت های مختلف ، بسته به منبع آن است.

ما می دانیم که گاز خام برای مطابقت با استانداردهای مورد نیاز بازار نیاز به پالایش دارد و همچنین فرآورده های جانبی آن مانندC2-C4 به عنوان مواد اولیه برای تولید اتیلن ، پروپیلن و غیره ارزشمند است.

پتروتات چندین محصول مانند مولکولارسیو و آلومینا سیلیکاژل ها را برای پالایش گاز طبیعی و کربن اکتیو برای تصفیه آمین و آب تامین می کند که با موفقیت نیز در صنایع پالایش گاز طبیعی مورد استفاده قرار گرفته است.

پالایش گاز طبیعی

جاذب های سری TSORB® برای: 

  • نم زدایی 
  • شیرین سازی 
  • حذف جیوه و CO2 
  • بازیابی هیدروکربن

تصفیه آمین

  • کربن اکتیو بر پایه پوست نارگیل و زغال سنگ

تصفیه آب

  • کربن اکتیو بر پایه پوست نارگیل و ذغال سنگ