تجربه داشتن یک گاز بدون رطوبت – مولکولارسیو های با کیفیت پتروتات برای رطوبت زدایی از CNG

در طی چند سال اخیر CNG به عنوان یک جایگزین واقعی برای بنزین تبدیل شده است و نیازهای تولید کنندگان خودرو را برای داشتن یک سوخت با کیفیت ، قدرتمند و اقتصادی برآورده می کند.

CNG به طور معمول باید تا حداقل نقطه شبنم 70- درجه سانتیگراد خشک شود. بسته به شرایط آب و هوا میزان رطوبت موجود در گاز باید کمتر از 1/2 PPM باشد. بنابراین برای خشک شدن در این سطح ما مولکولارسیو 3A  و  4A را توصیه میکنیم.

محصولات و راهکارها:

مولکولارسیو 3A یک زئولیت نوع A با حفره هایی به قطر3 آنگستروم ، مناسب برای نم زدایی از گاز طبیعی و CNG می باشد. مولکولارسیو 3A کروی در سایزهای مختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تامین است.

 • افت فشار پایین
 • سطح ویژه وسیع
 • طول عمر زیاد
 • ظرفیت جذب آب بالا
 • آب زدایی عمیق
 • مقاومت مکانیکی بالا
 • ساخت آلمان

مولکولارسیو 4A یک زئولیت نوع A با حفره هایی به قطر4 انگستروم ، مناسب برای نم زدایی و حذف CO2 از گاز طبیعی ، رطوبت زدایی از هوای فشرده ، گاز های اتمسفریک ، CNG و LPG و همچنین حذف هیدروکربن ها، آمونیاک و متانول از جریان های گازی می باشد. مولکولارسیو 4A کروی در سایزهای مختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تامین است.

 • افت فشار کم
 • سطح ویژه وسیع
 • طول عمر زیاد
 • ظرفیت جذب آب بالا
 • رطوبت زدایی عمیق
 • مقاومت مکانیکی و استحکام بالا
 • بالاترین مقدار نقطه شبنم در خروجی: 100 –
 • دمای مورد نیاز برای احیا: 200 – 250 درجه سانتی گراد
 • ساخت آلمان

یک جاذب رطوبت قوی که به دلیل داشتن سطح ویژه بالا در حدود 345 – 415 متر مربع بر گرم ، ظرفیت جذب آب بالایی داشته و تا نقطه شبنم 70-  قابلیت رطوبت زدایی دارد.

از آلومینا اکتیو بیشتر به عنوان دسیکانت برای جذب رطوبت از هوای فشرده در خشک کن های جذبی به روش PSA استفاده می شود.

 • افت فشار کم
 • سطح ویژه وسیع
 • طول عمر زیاد
 • ظرفیت جذب آب بالا
 • رطوبت زدایی عمیق
 • مقاومت مکانیکی و استحکام بالا
 • بالاترین مقدار نقطه شبنم در خروجی: 70 – در PSA

همچنین ملاحظه فرمایید