مولکولارسیو 13X

تاثیر شگفت انگیز ، عملکرد بی نظیر 

ما گسترده ترین طیف مولکولارسیو 13X شامل 13X استاندارد، 13X-LPG ،  13X-HP ، 13X-APG/APGII/APGIII ، 13X-OXY و 13X-LXP را برای فرآیند های شیرین سازی ، جداسازی هوا و اکسیژن پزشکی ارائه می دهیم.

مولکولارسیو 13X یک زئولیت نوع X با حفره هایی به قطر 10 آنگستروم و قدرت جذب بالاتر نسبت به زئولیت نوع A برای حذف آب و CO2 از هوا و سایر گاز ها ، پاک سازی آروماتیک ها ، حذف ترکیبات سولفور دار مانند مرکاپتان ها و H2S از جریان های هیدروکربن مایع مانند LPG و بوتان و همچنین تولید اکسیژن پزشکی می باشد.

کاربردهای محصول:

• حذف ذرات آلاینده ها از هوا و گاز ها
• سولفور زدایی (شیرین سازی) گاز طبیعی و سایر سیال ها
• حذف مرکاپتان ها و رطوبت از گازها و مایعات

صنایع مرتبط