تولید نیتروژن با خلوص بسیار بالا با استفاده از کربن مولکولارسیو (CMS) پتروتات

با استفاده از  CMS-300پتروتات ، واحد PSA نیتروژن شما دوام بیشتری دارد و برای نگهداری به هزینه کمتری نیاز دارد.

جزء اصلی کربن مولکولارسیو (CMS) کربن است. این جاذب دارای منافذی بیشمار به اندازه 4 آنگستروم بی است. می توان از آن برای تفکیک هوا به نیتروژن و اکسیژن استفاده کرد.

کربن مولکولارسیو پتروتات دارای ظرفیت تولید نیتروژن زیادی است و می تواند نیاز انواع واحد های PSA نیتروژن را برآورده کند.

صنایع مرتبط