بازدید مدیران پتروتات از سایت های تولیدی BASF​

21 مرداد 1395

در راستای همکاری دوجانبه پتروتات و BASF ، بازدید از سایت های تولیدی BASF در آلمان توسط مدیران پتروتات و برخی از صاحبان صنایع به منظور بحث و گفتگو در خصوص انتقال تکنولوژی های روز دنیا به کشور عزیزمان انجام پذیرفت.