امضای توافقنامه همکاری با شرکت BASF آلمان

05 بهمن 1394

با امضای قرارداد همکاری با کمپانی BASF ، از این پس شرکت پتروتات به عنوان نماینده رسمی BASF برای توسعه جاذب ها و کاتالیست ها به فعالیت خود ادامه خواهد داد. شرکت BASF آلمان با تولید جاذب ها و کاتالیست های با کیفیت به عنوان رهبر جهانی این صنعت با بیش از 150 سال تجربه شناخته می شود.