غرفه مشترک BASF و پتروتات در بیست و یکمین نمایشگاه نفت ایران

19 اردیبهشت 1395

اولین حضور مشترک پتروتات و BASF در بیست و یکمین نمایشگاه نفت ایران به منظور ملاقات با مدیران و صاحبان صنایع انجام شد. این نمایشگاه فرصتی برای بازدیدکنندگان فراهم ساخت تا چالش های خود را با کارشناسان ما مطرح نمایند و راه حل های مناسب مورد بررسی قرار گیرد.