کارگاه پالایش گاز طبیعی سال 1396

23 آبان 1396

دومین کارگاه آموزشی فرآیند های پالایش گاز طبیعی با موضوع نم زدایی گاز طبیعی و بازیابی هیدروکربن با حضور کارشناسان ارشد شرکت BASF و شرکت ملی گاز ایران در پارس جنوبی برگزار شد.