نمایشگاه نفت 1398، یک رویداد موفق با یک تیم عالی

15 اردیبهشت 1398

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران ، پتروتات از کربن اکتیو های شرکت KALIMATI رونمایی کرد.