بیست و دومین نمایشگاه نفت ایران

19 اردیبهشت 1396

در بیست و دومین نمایشگاه نفت ایران در غرفه مشترک پتروتات و BASF آلمان افتخار میزبانی مدیران و صاحبان صنایع ایران را داشتیم. چالش ها و دغدغه های فرآیندی مشتریان توسط کارشناسان ارشد شرکت BASF و پتروتات بررسی و راه حل های مناسب ارائه گردید. از حضور گرم شما سپاسگزاریم.