مولکولارسیو چیست؟

مولکولارسیو ها جاذب هایی متشکل از آلومینا سیلیکات کریستالی (زئولیت) و clay می باشند که  مولکول های آن از ساختارهایی به شکل چارچوب (framework) ساخته شده اند. فاز فعال جاذب زئولیت است که از کاتیون های تک ظرفیتی و دو ظرفیتی از گروه فلزات قلیایی خاکی ساخته شده است. جهت تنظیم مشخصات مکانیکی جاذب از مقدار کمی clay که به عنوان چسب (binder) عمل می کند ، استفاده می شود.مولکولارسیو های پتروتات از دو گونه ساختار کریستالی تشکیل شده است.

1- زئولیت سنتز شده نوع A که پایه مولکولارسیو های 3A ، 4A و 5A است: 

NaX[(AlO2)x(SiO2)x] · xH2O

2- زئولیت سنتزشده نوع X که پایه مولکولارسیو 13X است:

NaX[(AlO2)x(SiO2)x] · xH2O

این 4 نوع مولکولارسیو کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارند.

  • برخی از موارد کاربرد مولکولارسیو 3A عبارتند از:

– رطوبت زدایی از هوای فشرده

– رطوبت زدایی از الکل

– رطوبت زدایی از الفین ها

– رطوبت زدایی از گاز کربنیک

– رطوبت زدایی از CNG

– رطوبت زدایی از گازهای مبرد مانند R134a

  • برخی از موارد کاربرد مولکولارسیو 4A عبارتند از:

– رطوبت زدایی عمیق از هوای فشرده

– رطوبت زدایی از CNG

– حذف متانول از جریان های گازی و مایع مختلف

  • برخی از موارد کاربرد مولکولارسیو 5A عبارتند از:

 – خالص سازی هیدروژن

– رطوبت زدایی و گوگردزدایی از گاز طبیعی

– جداسازی گاز کربنیک از جریان های گازی مختلف

– جداسازی نرمال و ایزو پارافین ها در فرآیندهای فاز بخار

  • برخی از موارد کاربرد مولکولارسیو 13X عبارتند از:

– حذف رطوبت و گاز کربنیک از هوای فشرده در واحد جداسازی هوا (ASU)

– حذف رطوبت و آمونیاک از جریان های گازی مختلف

– بی بو کردن یا حذف مرکاپتان از گاز مایع (LPG)

– تولید اکسیژن توسط فرآیند PSA

محصولات مرتبط